Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 271/2019 oprava schodišťa 5 940,00 s DPH 09.04.2019 26.04.2019 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 863/2018 Interiérové vybavenie pre ŠI 35 000,00 s DPH 05.11.2018 15.11.2018 20.12.2018 Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 518/2019 Potraviny - nápoje a potraviny 10 093,00 s DPH 26.07.2019 15.08.2019 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 101/2019 Určenie PHZ - realizačná projektová dokumentácia s DPH 11.02.2019 15.02.2019 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 900/2018 Osobný výťah 58 000,00 s DPH 14.11.2018 30.11.2018 Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 889/2018 oprava šatne č.47 4 973,00 s DPH 08.11.2018 16.11.2018 20.12.2018 Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 516/2019 Potraviny - hrubý tovar 26 000,00 s DPH 26.07.2019 15.08.2019 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 515/2019 Potraviny - mlieko a mliečne výrobky 20 000,00 s DPH 26.07.2019 15.08.2019 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 514/2019 Potraviny _ hydina 14 000,00 s DPH 26.07.2019 15.08.2019 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 513/2019 Potraviny - ryby, mrazená zelenina a mrazené polotovary 5 600,00 s DPH 26.07.2019 15.08.2019 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 512/2019 Potraviny - mäso a mäsové výrobky 16 600,00 s DPH 26.07.2019 15.08.2019 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 511/2019 potraviny - zemiaky 6 000,00 s DPH 26.07.2019 15.08.2019 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 510/2019 Potraviny - ovocie a zelenina 20 500,00 s DPH 26.07.2019 15.08.2019 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 890/2018 oprava kanalizácie 7 500,00 s DPH 09.11.2018 19.11.2018 Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 509/2019 Potraviny-pekárenske výrobky 6 000,00 s DPH 26.07.2019 15.08.2019 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 382/2019 Oprava strechy na budove školy 27 684,00 s DPH 16.07.2019 25.07.2019 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 444/2019 Elektrická smažiaca panvica - výzva na stanovenie PHZ 4 200,00 s DPH 18.07.2019 23.07.2019 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 135/2019 Zhotovenie PD Rekonštrukcia školského internátu, Stredná športová škola Košice 54 960,00 s DPH 28.02.2019 15.03.2019 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 914/2018 Elektrický konvektomat - nákup 12 000,00 s DPH 23.11.2018 30.11.2018 Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice
Zmluva 698/2018 Zmluva ŠJ 10/2018 o poskytovaní stravovacích služieb 0,00 s DPH 06.09.2018 Detský domov Štós Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2084