• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 512/2019 Potraviny - mäso a mäsové výrobky 16 600,00 s DPH 26.07.2019 15.08.2019 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 26.07.2019
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 255/2020 Hovädzie mäso, bravčové mäso a mäsové výrobky 43 909,95 bez DPH 02.12.2020 14.12.2020 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 02.12.2020
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 128/2020 Učebné pomôcky k projektu s DPH 28.05.2020 09.06.2020 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 28.05.2020
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 13 / 2 / 2022 Lyžiarsky kurz 2022 s DPH 25.01.2022 03.02.2022 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 25.01.2022
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 178/2021 Prieskum trhu PHZ-Prepracovanie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia školského internátu" s DPH 27.07.2021 02.08.2021 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 27.07.2021
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 250/2020 OP a OS el.inštalácie-NN, elektrických spotrebičov a ručného elektr.náradia 6 343,20 s DPH 27.11.2020 07.12.2020 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 27.11.2020
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 890/2018 oprava kanalizácie 7 500,00 s DPH 09.11.2018 19.11.2018 Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice 09.11.2018
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 889/2018 oprava šatne č.47 4 973,00 s DPH 08.11.2018 16.11.2018 20.12.2018 Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice 08.11.2018
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 253/2020 Grafické tablety pre DV 1 350,55 s DPH 27.11.2020 03.12.2020 14.12.2020 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 27.11.2020
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 208/2020 Výmena / oprava osvetlenia telocvičniach Strednej športovej školy, Trieda SNP 104, Košice s DPH 22.09.2020 30.09.2020 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 22.09.2020
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 150/2021 Prieskum trhu PHZ_ZsNH - Nábytok na mieru s DPH 28.06.2021 02.07.2021 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 28.06.2021
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 254/2020 Výmena osvetlenia v triedach - I.etapa s DPH 30.11.2020 08.12.2020 29.12.2020 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 30.11.2020
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 256/2020 Výmena vertikálnych žalúzii s DPH 02.12.2020 07.12.2020 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 02.12.2020
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 513/2019 Potraviny - ryby, mrazená zelenina a mrazené polotovary 5 600,00 s DPH 26.07.2019 15.08.2019 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 26.07.2019
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 168/2021 Ovocie a zelenina s DPH 26.07.2021 04.08.2021 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 26.07.2021
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 135/2021 Hydina s DPH 21.06.2021 28.06.2021 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 21.06.2021
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 134/2021 Ryby a mrazený tovar s DPH 21.06.2021 28.06.2021 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 21.06.2021
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 133/2021 Mlieko a mliečne výrobky s DPH 21.06.2021 28.06.2021 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 21.06.2021
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 545/2019 Zrušenie VO/prieskumu trhu -výzva na určenie PHZ s DPH 25.10.2019 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 25.10.2019
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 602/2019 Pojazdné lešenie s pracovnou plošinou 4 044,00 bez DPH 30.10.2019 11.11.2019 13.12.2019 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 30.10.2019
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13272