Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 441/2018 ZoD 1/2018 - oprava trafostanice MTS 9436 a VN rozvodne 32 983.43 s DPH 07.06.2018 VajaTech, s.r.o., Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Faktúra 8441/2019/ŠJ Potraviny a mliečne výrobky 445,42 s DPH 569/2019 16.10.2019 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 28.10.2019
Faktúra 370 Zabezpečenie TV signálu + prenájom setoboxu ŠI - 11/2019 12,60 s DPH Zmluva č.: 30441823 25.10.2019 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava IČO : 35701722 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 371 Zabezpečenie TV signálu + prenájom setoboxu ŠK - 11/2019 12,60 s DPH Zmluva č.: 30375849 25.10.2019 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava IČO : 35701722 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 9038 Zabezpečenie TV signálu + prenájom setoboxu PČ -11/2019 12,60 s DPH Zmluva č.: 30603587 25.10.2019 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava IČO : 35701722 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 9039 Zabezpečenie TV signálu + prenájom setoboxu PČ - 11/2019 12,60 s DPH Zmluva č.: 30441822 25.10.2019 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava IČO : 35701722 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 600/2019 Oprava sociálnych zariadení 71 750,66 s DPH 28.10.2019 07.11.2019 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Objednávka ŠI/035/01 stravné listky za 10/2019 317,89 s DPH 28.10.2019 UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 2 Slovenská republika Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka
Faktúra 8461/2019/ŠJ Cereálie 171,00 s DPH 596/2019 28.10.2019 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 28.10.2019
Faktúra 8462/2019/ŠJ Mäsové výrobky 76,43 s DPH 595/2019 24.10.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 28.10.2019
Faktúra 8463/2019/ŠJ Bravčové mäso 152,93 s DPH 594/2019 24.10.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 28.10.2019
Faktúra 8439/2019/ŠJ Konzumné zemiaky 403,20 s DPH 573/2019 16.10.2019 Milan Veliký Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 28.10.2019
Faktúra 8440/2019/ŠJ Ovocie a zelenina 564,97 s DPH 568/2019 16.10.2019 HORTI s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 28.10.2019
Faktúra 8442/2019/ŠJ Mäsové výrobky 17,60 s DPH 571/2019 16.10.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 28.10.2019
Faktúra 368 Oprava vozidla Daewoo Lanos KE034BK ( výmena břzd) - ŠK 95,00 s DPH Objednávka č.: Š/070/01 25.10.2019 Ladislav Nagy - BUBO , Hemerková 35, 04023 Košice IČO : 05064315 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 8443/2019/ŠJ Bravčové mäso 73,54 s DPH 570/2019 16.10.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 28.10.2019
Faktúra 8444/2019/ŠJ Pekárenské výrobky 476,05 s DPH 539,546,554/2019 14.10.2019 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 28.10.2019
Faktúra 8445/2019/ŠJ Mäso 3,24 s DPH 574/2019 17.10.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 28.10.2019
Faktúra 8446/2019/ŠJ Bravčové mäso 263,54 s DPH 575/2019 17.10.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 28.10.2019
Faktúra 8447/2019/ŠJ Potraviny a mliečne výrobky 784,32 s DPH 577/2019 18.10.2019 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 28.10.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3721