• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Zmluva 441/2018 ZoD 1/2018 - oprava trafostanice MTS 9436 a VN rozvodne 32 983.43 s DPH 07.06.2018 VajaTech, s.r.o., Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 07.06.2018
  Faktúra SJ/308 Mäsové výrobky 35,88 s DPH 389/2022 248/2021 13.05.2022 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 24.05.2022 26.05.2022
  Faktúra PC/16 Služby Digi TV 06/2022 - PČ 12,60 s DPH 30603587 23.05.2022 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 26.05.2022 24.05.2022
  Faktúra DF/212 Služby Digi TV 06/2022 - ŠI 12,60 s DPH 30441823 23.05.2022 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 26.05.2022 24.05.2022
  Faktúra DF/213 Služby Digi TV 06/2022 - ŠK 12,60 s DPH 30375849 23.05.2022 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 26.05.2022 24.05.2022
  Faktúra ZF/47 Verejná správa Slovenskej republiky - odborný online systém - ŠK 204,00 s DPH ŠK/041/1 24.05.2022 Poradca podnikateľa,spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 26.05.2022 24.05.2022
  Faktúra VP/5 Nákup tonerov - VP 234,00 s DPH VP/005/1 Rámcová dohoda č.235/2021 24.05.2022 Datacomp s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 26.05.2022 24.05.2022
  Faktúra GR/2 Kancelárske potreby - GR 99,02 s DPH GR/003/1 24.05.2022 Ing. Tomáš Dzurňák - D&D Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 26.05.2022 24.05.2022
  Objednávka ŠJ/010/1 Náhradný poťah na mop bavlnený š. 50 cm, zacvakávací - ŠJ 22,25 s DPH 24.05.2022 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka 24.05.2022
  Objednávka ŠK/041/1 Verejná správa Slovenskej republiky - odborný online systém 204,00 s DPH 24.05.2022 Poradca podnikateľa,spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka 24.05.2022
  Objednávka ŠK/040/1 Servis a oprava traktora XDS 140 G 267,40 s DPH 19.05.2022 Mountfield SK, s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka 19.05.2022
  Faktúra SJ/309 Bravčové mäso 82,01 s DPH 390/2022 248/2021 12.05.2022 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 24.05.2022 26.05.2022
  Objednávka 404/2022 Mäsové výrobky 73,80 s DPH 19.05.2022 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 23.05.2022
  Faktúra SJ/310 Ovocie a zelenina 494,60 s DPH 391/2022 168/2021 13.05.2022 HORTI s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 24.05.2022 26.05.2022
  Faktúra SJ/311 Konzumné zemiaky 192,50 s DPH 387/2022 169/2021 12.05.2022 Milan Veliký Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 24.05.2022 26.05.2022
  Faktúra SJ/312 Pekárenské výrobky 279,15 s DPH 382,385,388/2022 167/2021 17.05.2022 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 24.05.2022 26.05.2022
  Faktúra SJ/313 Potraviny a mliečne výrobky 879,11 s DPH 393/2022 134/2021 17.05.2022 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 24.05.2022 26.05.2022
  Faktúra SJ/314 Mäsové výrobky 49,03 s DPH 394/2022 248/2021 17.05.2022 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 24.05.2022 26.05.2022
  Faktúra SJ/315 Bravčové mäso 184,40 s DPH 395/2022 248/2021 17.05.2022 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 24.05.2022 26.05.2022
  Faktúra SJ/316 Vajcia 79,49 s DPH 400/2022 170/2021 19.05.2022 Eduard Gobl Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 24.05.2022 26.05.2022
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13303