• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Objednávka ŠK/070/2 520 Rolap850x2000mm+grafickýnávrh(8ks-výročieškoly) s DPH 06.09.2022 Beauty foto s r.o. , Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka 06.09.2022
  Faktúra DF/459 Nedoplatok elektrická energia 10/2022 - ŠK, ŠI 9 238.74 s DPH 5100000124C 08.11.2022 VSE a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 18.11.2022 09.11.2022
  Zmluva 31/ 1/ 2022/ GZ1 Zmluva o dielo -maľovanie priestorov školy 78 110,10 s DPH 17.01.2022 Sociálny podnik KSK, s.r.o, r.s.p. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 17.01.2022
  Objednávka ŠK/112/01 Maľovanie priestorov školy 1.,2.,3., poschodie A,B , vestibul školy 76 655,26 s DPH 30.12.2021 Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r.s.p. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka 30.12.2021
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 600/2019 Oprava sociálnych zariadení 71 750,66 s DPH 28.10.2019 07.11.2019 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 28.10.2019
  Zmluva 600-4/2019 Zmluva o dielo - Oprava sociálnych zariadení 62 614,57 s DPH 11.11.2019 TOSSA s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 12.11.2019
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 900/2018 Osobný výťah 58 000,00 s DPH 14.11.2018 30.11.2018 Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice 14.11.2018
  Zmluva 1009/2018 Zmluva o dielo č. 21/DM/2018 57 960,00 s DPH 28.12.2018 Tuchyňa Výťahy s.r.o. Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 28.12.2018
  Faktúra 4001 Dodávka a montáž výťahu OT 630 ( školský internát ) 57 960,00 s DPH Zmluva o dielo 25.06.2019 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27, 040 01 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 25.06.2019
  Faktúra DF/580 Dodávka a montáž dreveného obkladu v jedálni - ŠJ 57 839,26 s DPH ŠJ/033/1 Zmluva o dielo 23.12.2022 Ing. Ján Fedor - topkuchyne Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 27.12.2022 23.12.2022
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 135/2019 Zhotovenie PD Rekonštrukcia školského internátu, Stredná športová škola Košice 54 960,00 s DPH 28.02.2019 15.03.2019 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 28.02.2019
  Zmluva 268/2019 Zml.na vypracovanie PD s DRS, IČ a AD -Rekonštrukcia ŠI, SŠŠ Košice 53 400,00 s DPH 05.04.2019 ARTAX, s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 05.04.2019
  Faktúra 4004 Rekonštrukcia a zateplenie fasády telocvične - ŠG 48 529,35 s DPH Zmluva č. 02/2018/ŠG 17.12.2018 BLS com. s.r.o. , Hlavná 84, 04001 Košice Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice 18.12.2018
  Zmluva 255/2020/014 RD na dodanie potravín - mäso, mäsové výrobky, rok 2021 47 767,40 s DPH 17.12.2020 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 18.12.2020
  Zmluva 624/2019 Rámcová dohoda na dodanie potravín - Mäso, mäsové výrobky 47 560,61 s DPH 20.12.2019 CIMBAĽÁK s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 20.12.2019
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 255/2020 Hovädzie mäso, bravčové mäso a mäsové výrobky 43 909,95 bez DPH 02.12.2020 14.12.2020 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 02.12.2020
  Zmluva 169/2020 Rámcová dohoda na dodanie potravín - Hrubý tovar 41 725,16 s DPH 27.08.2020 INMEDIA, spol. s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 31.08.2020
  Zmluva 150/2021 Nábytok na mieru 40 998,36 s DPH 12.07.2021 Ing. Jozef Porvazník - SECDOOR Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 12.07.2021
  Zmluva 136/2021 RD na dodanie potravín - Hrubý tovar_šk.r.2021/2022 40 535,89 s DPH 10.08.2021 INMEDIA, spol.s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 31.08.2021
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 169/2020 Hrubý tovar - potraviny pre ŠJ 40 333,00 bez DPH 05.08.2020 20.08.2020 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 05.08.2020
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10860