• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Objednávka ŠK/070/2 520 Rolap850x2000mm+grafickýnávrh(8ks-výročieškoly) s DPH 06.09.2022 Beauty foto s r.o. , Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka 06.09.2022
  Faktúra DF/459 Nedoplatok elektrická energia 10/2022 - ŠK, ŠI 9 238.74 s DPH 5100000124C 08.11.2022 VSE a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 18.11.2022 09.11.2022
  Faktúra DF/86 Komunálny odpad 1. splátka 2023 - ŠK, ŠJ, ŠI 9 101.80 s DPH MK/B/2023/155326/MK/B/2023/00165530/25 20.03.2023 Mesto Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 28.03.2023 21.03.2023
  Objednávka ŠK/050/02 Oprava strechy telocvične - havária ( 1 krát ) 8 884.54 s DPH 05.08.2019 BAMAC spol. s.r.o. Palackého 14, 040 01 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka 05.08.2019
  Objednávka ŠJ/011/1 Plynový kotoll, komínové pripojenie - dodávka a montáž - ŠJ 8 658.36 s DPH 31.07.2023 CORA GASTRO, s.r.o. Traktorová 1 Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Jana Sošková hospodárka 31.07.2023
  Faktúra 4 Lyžiarsky kurz 2020 - ubytovanie, zapožičanie lyži - ŠK 8 552.00 s DPH Objednávka č.: ŠK/074/01 17.01.2020 Erika Góčová - Penzión Erika Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 17.01.2020
  Faktúra DF/98 Vodné, stočné 02/2022 - ŠJ, ŠI 8 202.10 s DPH 30-000019099PO2009 17.03.2022 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 22.03.2022 21.03.2022
  Faktúra DF/398 Virtualizovaná IKT učebňa - ŠK 8 042.78 s DPH ŠK/058/1 07.10.2022 NEXINEO s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 12.10.2022 11.10.2022
  Zmluva 31/ 1/ 2022/ GZ1 Zmluva o dielo -maľovanie priestorov školy 78 110,10 s DPH 17.01.2022 Sociálny podnik KSK, s.r.o, r.s.p. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 17.01.2022
  Objednávka ŠK/112/01 Maľovanie priestorov školy 1.,2.,3., poschodie A,B , vestibul školy 76 655,26 s DPH 30.12.2021 Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r.s.p. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka 30.12.2021
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 600/2019 Oprava sociálnych zariadení 71 750,66 s DPH 28.10.2019 07.11.2019 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 28.10.2019
  Zmluva 600-4/2019 Zmluva o dielo - Oprava sociálnych zariadení 62 614,57 s DPH 11.11.2019 TOSSA s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 12.11.2019
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 900/2018 Osobný výťah 58 000,00 s DPH 14.11.2018 30.11.2018 Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice 14.11.2018
  Faktúra 4001 Dodávka a montáž výťahu OT 630 ( školský internát ) 57 960,00 s DPH Zmluva o dielo 25.06.2019 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27, 040 01 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 25.06.2019
  Zmluva 1009/2018 Zmluva o dielo č. 21/DM/2018 57 960,00 s DPH 28.12.2018 Tuchyňa Výťahy s.r.o. Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 28.12.2018
  Faktúra DF/580 Dodávka a montáž dreveného obkladu v jedálni - ŠJ 57 839,26 s DPH ŠJ/033/1 Zmluva o dielo 23.12.2022 Ing. Ján Fedor - topkuchyne Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 27.12.2022 23.12.2022
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 135/2019 Zhotovenie PD Rekonštrukcia školského internátu, Stredná športová škola Košice 54 960,00 s DPH 28.02.2019 15.03.2019 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 28.02.2019
  Zmluva 268/2019 Zml.na vypracovanie PD s DRS, IČ a AD -Rekonštrukcia ŠI, SŠŠ Košice 53 400,00 s DPH 05.04.2019 ARTAX, s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 05.04.2019
  Faktúra 4004 Rekonštrukcia a zateplenie fasády telocvične - ŠG 48 529,35 s DPH Zmluva č. 02/2018/ŠG 17.12.2018 BLS com. s.r.o. , Hlavná 84, 04001 Košice Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice 18.12.2018
  Zmluva 255/2020/014 RD na dodanie potravín - mäso, mäsové výrobky, rok 2021 47 767,40 s DPH 17.12.2020 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 18.12.2020
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13721