• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 47/2021 Prieskum trhu_ PHZ_ZsNH - Oprava počítačovej siete v ŠI s DPH 22.02.2021 01.03.2021 30.03.2021 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 22.02.2021
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 262/2020 Výmena osvetlenia v triedach - I.etapa 15 544.87 bez DPH 08.12.2020 14.12.2020 29.12.2020 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 08.12.2020
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 254/2020 Výmena osvetlenia v triedach - I.etapa s DPH 30.11.2020 08.12.2020 29.12.2020 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 30.11.2020
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 253/2020 Grafické tablety pre DV 1 350,55 s DPH 27.11.2020 03.12.2020 14.12.2020 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 27.11.2020
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 248/2020 Farebné multifunkčné zariadenie 3 302,54 s DPH 20.11.2020 27.11.2020 11.12.2020 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 20.11.2020
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 235/2020 Výpočtová technika 8 564,77 bez DPH 28.10.2020 04.11.2020 13.11.2020 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 28.10.2020
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 618/2019 Nákup výpočtovej techniky 18 119,58 s DPH 29.11.2019 09.12.2019 19.12.2019 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 29.11.2019
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 602/2019 Pojazdné lešenie s pracovnou plošinou 4 044,00 bez DPH 30.10.2019 11.11.2019 13.12.2019 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 30.10.2019
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 863/2018 Interiérové vybavenie pre ŠI 35 000,00 s DPH 05.11.2018 15.11.2018 20.12.2018 Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice 06.11.2018
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 889/2018 oprava šatne č.47 4 973,00 s DPH 08.11.2018 16.11.2018 20.12.2018 Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice 08.11.2018
  Zmluva 441/2018 ZoD 1/2018 - oprava trafostanice MTS 9436 a VN rozvodne 32 983.43 s DPH 07.06.2018 VajaTech, s.r.o., Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 07.06.2018
  Faktúra SJ/432 Bravčové mäso 55,44 s DPH 536/2022 248/2021 06.07.2022 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.07.2022 14.07.2022
  Faktúra SJ/431 Mäsové výrobky 40,33 s DPH 1/2022 248/2021 07.07.2022 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.07.2022 14.07.2022
  Faktúra DF/290 Zasklenie okien - ŠI 896,40 s DPH ŠI/037/2 12.07.2022 DUKOS Dušan Kolesár, Opatovská 46, 040 01 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 18.07.2022 13.07.2022
  Faktúra SJ/430 Potraviny a mliečne výrobky 140,18 s DPH 535/2022 136/2021 04.07.2022 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.07.2022 14.07.2022
  Faktúra DF/291 Služby pre TV - vodné, stočné a zrážková voda za II.Q/2022 - ŠK 310,40 s DPH 238/2012 12.07.2022 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 18.07.2022 13.07.2022
  Faktúra DF/289 Údržba a servis výťahov za 06/2022 - ŠJ, ŠI 111,24 s DPH ŠI/001/1 12.07.2022 DUKOS Dušan Kolesár, Opatovská 46, 040 01 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 18.07.2022 13.07.2022
  Faktúra DF/288 Služby pre TV - elektrická energia za II.Q/2022 - ŠK 257,58 s DPH 238/2012 12.07.2022 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 18.07.2022 13.07.2022
  Faktúra SJ/433 Pekárenské výrobky 37,67 s DPH 533.534/2022 167/2021 08.07.2022 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.07.2022 14.07.2022
  Faktúra DF/293 Prenájom 50 m bazéna za obdobie 06/2022 ( vodné pólo) - ŠK ólo) - ŠK 540,00 s DPH ŠK/042/5 15.07.2022 Tepelné hospodárstvo Košice, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 18.07.2022 15.07.2022
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13303