• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Zmluva 441-2/2018 Dodatok č.1 k ZoD 1/2018 - oprava trafostanice -predlženie termínu 0,00 s DPH 20.07.2018 VajaTech, s.r.o. Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice šice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 20.07.2018
  Zmluva 653/2018 KZ - hydina pre školskú jedáleň 0,00 s DPH 31.08.2018 INMEDIA, spol. s r.o. Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 31.08.2018
  Zmluva 646/2018 Zmluva na dodávku zeleniny a ovocia pre škol.jedáleň 0,00 s DPH 30.08.2018 HORTI s.r.o. Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 31.08.2018
  Zmluva 441/2018 ZoD 1/2018 - oprava trafostanice MTS 9436 a VN rozvodne 32 983.43 s DPH 07.06.2018 VajaTech, s.r.o., Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 07.06.2018
  Faktúra 3020 Dobropis za teplo a TÚV ŠG za 11/2018 - ŠG 42,91 s DPH Zmluva o dodávke 14.12.2018 Tepelné hospodárstvo Košice, spol. s r.o. Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice 17.12.2018
  Faktúra 464 Tlačiareň HP LJ M13fh( účtareň) - ŠG 126,80 s DPH Objednávka č. : G/082/01 13.12.2018 DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta 49/2413, 04011 Košice- Lorinčík Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice 14.12.2018 14.12.2018
  Faktúra 465 Extérny disk ( Orban ) - ŠG 52,90 s DPH Objednávka č.: G/077/03 13.12.2018 DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta 49/2413, 04011 Košice- Lorinčík Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice 14.12.2018 14.12.2018
  Faktúra 466 Počíétač Lenovo IC 610S - ŠG 629,00 s DPH Objednávka č.: G/076/02 13.12.2018 DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta 49/2413, 04011 Košice- Lorinčík Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice 14.12.2018 14.12.2018
  Faktúra 467 Peach skartovačka ( mzdová učtáreň ) - ŠG 169,00 s DPH Objednávka č.: : G/076/04 13.12.2018 DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta 49/2413, 04011 Košice- Lorinčík Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice 14.12.2018 14.12.2018
  Faktúra 468 Interaktivná tabuľa, dataprojektor ( OUI Domonkošová) - ŠG 1 664,05 s DPH Objednávka č.: G/076/03 13.12.2018 DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta 49/2413, 04011 Košice- Lorinčík Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice 17.12.2018
  Faktúra 469 Pranie prádla - ŠI 8,70 s DPH Objednávka č.: I/036/02 Zmluva č.1/2018 13.12.2018 PRÁČOVŇA PRIMA, Orná 3, Košice - IČO : 45650730 Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice 17.12.2018
  Objednávka PC/022/01 Pranie prádla pre PC 89,90 s DPH 14.12.2018 PRÁČOVŇA PRIMA, Orná 3, Košice - IČO : 45650730 Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka 14.12.2018
  Faktúra 9045 Pranie prádla - PČ 57,35 s DPH Objednávka č. : PC/018/01 Zmluva č. 1/2018 13.12.2018 PRÁČOVŇA PRIMA, Orná 3, Košice - IČO : 45650730 Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice 17.12.2018
  Objednávka I/041/01 Pranie prádla pre ŠI 5,15 s DPH 14.12.2018 PRÁČOVŇA PRIMA, Orná 3, Košice - IČO : 45650730 Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka 14.12.2018
  Faktúra 8520/2018/ŠJ Jogurt biely 3,30 s DPH 602/2018 28.11.2018 Organika s.r.o. Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 05.12.2018 10.12.2018
  Objednávka G/086/01 Energetický certifikat stavby Rekonštrukcia a zateplenie fasády telocvične v Košiciach ( 1 krát) 430,00 s DPH 17.12.2018 Ing. Karol šašala - RESI , Furčianska 1005, 04014 Košice - Košická Nová Ves Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka 17.12.2018
  Objednávka I/042/02 Bezvreckový vysávač Hover ( 2ks), Elektrolux ( 4 ks ) 639,40 s DPH 17.12.2018 SALT TS s.r.o. Sabinovská 16, 082 17 Lipany nad Torysou - IČO : 50177036 Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka 17.12.2018
  Objednávka I/042/01 Stravné listky ( 61 ks ) 219,60 s DPH 17.12.2018 UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 2 Slovenská republika Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka 17.12.2018
  Objednávka G/085/02 Pracovné odevy 563,17 s DPH 14.12.2018 REMPO UNIVERS EU s.r.o. Trieda SNP 341/90, 040 11 Košice Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka 14.12.2018
  Objednávka G/083/01 Tonery ( 22 ks ) 459,00 s DPH 12.12.2018 DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta 49/2413, 04011 Košice- Lorinčík Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka 12.12.2018
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13303