• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Objednávka ŠK/035/1 Vlajky SR,EU , stoja na vlajky ( MS 2024) - ŠK 273,96 s DPH 23.04.2024 2U spol. s r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Jana Sošková hospodárka 23.04.2024
  Objednávka ŠK/032/1 Školenie - kybernetická bezpečnosť 72,00 s DPH 17.04.2024 CUBS plus, s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Jana Sošková hospodárka 17.04.2024
  Objednávka ŠI/017/1 Deratizácia v školskom internáte - ŠI 228,00 s DPH 09.04.2024 DERO s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Jana Sošková hospodárka 09.04.2024
  Objednávka ŠK/028/2 Deratizácia školy, ihrisko Popradská, RS, TV Bardejovská - ŠK 480,00 s DPH 09.04.2024 DERO s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Jana Sošková hospodárka 09.04.2024
  Objednávka ŠJ/006/1 Deratizácia priestorov školskej kuchyne a jedálne - ŠJ 360,00 s DPH 09.04.2024 DERO s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Jana Sošková hospodárka 09.04.2024
  Faktúra SJ/230 Bravčové mäso a mäsové výrobky 327,57 s DPH 280/2024 1/042/2024-Š 08.04.2024 Cimbaľák s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 10.04.2024 12.04.2024
  Faktúra SJ/228 Ovocie a zelenina 694,73 s DPH 283/2024 66/6-PŠJ/2023 08.04.2024 HORTI s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 10.04.2024 12.04.2024
  Faktúra SJ/229 Potraviny 819,40 s DPH 282/2024 66/2-PŠJ/2023 08.04.2024 Inmedia Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 10.04.2024 12.04.2024
  Faktúra SJ/231 Potraviny 632,98 s DPH 281/2024 66/1-PŚJ/2023 08.04.2024 A.P.S - FOOD s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 10.04.2024 12.04.2024
  Objednávka 281/2024 Potraviny 632,98 s DPH 05.04.2024 A.P.S - FOOD s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 08.04.2024
  Objednávka 280/2024 Bravčové mäso a mäsové výrobky 327,57 s DPH 05.04.2024 Cimbaľák s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 08.04.2024
  Faktúra SJ/224 Bravčové mäso a mäsové výrobky 278,55 s DPH 275/2024 1/042/2024-Š 05.04.2024 Cimbaľák s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 10.04.2024 12.04.2024
  Objednávka 282/2024 Potraviny 819,41 s DPH 05.04.2024 Inmedia Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 08.04.2024
  Objednávka ŠJ/005/1 Taniere, lyžice nôž, džbány - ŠJ 844,04 s DPH 05.04.2024 CORA GASTRO, s.r.o. Traktorová 1 Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Jana Sošková hospodárka 05.04.2024
  Objednávka 283/2024 Ovocie a zelenina 694,74 s DPH 05.04.2024 HORTI s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 08.04.2024
  Faktúra SJ/227 Vajcia 164,16 s DPH 279/2024 66/5-PŠJ/2023 05.04.2024 Eduard Gobl Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 10.04.2024 12.04.2024
  Faktúra SJ/226 Ovocie a zelenina 672,06 s DPH 278/2024 66/6-PŠJ/2023 05.04.2024 HORTI s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 10.04.2024 12.04.2024
  Faktúra SJ/225 Pekárenské výrobky a mrazené výrobky 301,15 s DPH 276/2024 66/1-PŚJ/2023 05.04.2024 A.P.S - FOOD s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 10.04.2024 12.04.2024
  Faktúra SJ/220 Mäsové výrobky 77,18 s DPH 270/2024 1/042/2024-Š 04.04.2024 Cimbaľák s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 10.04.2024 12.04.2024
  Faktúra SJ/221 Potraviny a mliečne výrobky 1 637.83 s DPH 274/2024 66/2-PŠJ/2023 04.04.2024 Inmedia Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 10.04.2024 12.04.2024
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13721