Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 118/2020 Rámcová dohoda o poskytnutí služieb UNLP ubytovanie zdravotníckemu personálu počas trvania dobrovoľnej alebo nútenej karantény s DPH 18.05.2020 Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Faktúra 134 Vodné, stočné 04/2020 - ŠK, ŠJ, ŠI 1 862,28 s DPH Zmluva č. 30-000019099PO2009 11.05.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 04248 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 133 Nedoplatok elektrická energia 04/2020 - ŠK ( ihrisko) 14,00 s DPH Zmluva č. 5100000125C 11.05.2020 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 3016 Dobropis el. energia 04/2020 - ŠK, ŠI 3 838,60 s DPH Zmluva č. 5100000124C 11.05.2020 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 3015 Dobropis el. energia 04/2020 - RS 285,83 s DPH Zmluva č. 5100000125C 11.05.2020 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 1042 Záloha vodné 05/2020 - ŠK, ŠJ, ŠI 716,00 s DPH Zmluva č. : 30-000019099PO2009 07.05.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 04248 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Objednávka ŠK/026/01 Stravné listky - 04/2020 - ( 123 ks ) 471,09 s DPH 07.05.2020 UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 2 Slovenská republika Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka
Faktúra 1037 1. záloha elektrina 05/2020 - ŠK, ŠI 1 550.00 s DPH Zmluva č. 5100000124C 04.05.2020 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 04.05.2020
Faktúra 1038 2. záloha elektrina 05/2020 - ŠK, ŠI 1 550,00 s DPH Zmluva č. 5100000124C 04.05.2020 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 1039 3. záloha elektrina 05/2020 - ŠK, ŠJ, ŠI 1 550,00 s DPH Zmluva č. 5100000124C 04.05.2020 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 1041 záloha plyn 05/2020 - ŠJ 78,00 s DPH Zmluva č. 9103587977 04.05.2020 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Moldavská 12, 04011 Košice, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 1040 Záloha za dodávku tepla a TÚV 05/2020 - ŠK 643,00 s DPH &zmluva č.: Zmluva o dodávke 04.05.2020 Tepelné hospodárstvo Košice, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 128 Energetické služby 05/2020 - ŠK, ŠJ, ŠI 11 457,20 s DPH Zmluva č. Zmluva 04.05.2020 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25, 85101 Bratislava - IČO : 46782532 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 129 Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby za 05/2020 46,80 s DPH Zmluva č.: ZO/2018A13703- 1 04.05.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 130 Vyhotovenie tabla TOP ŠPORTOVEC ROKA 2019/2020 - ŠK 75,00 s DPH Objednávka č.: ŠK/025/01 04.05.2020 EXPA PRINT, s.r.o. Vodárenská 2, 040 06, Košice - IČO : 36577715 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 131 Telefón 04/2020 - ŠK, ŠJ, ŠI 309,88 s DPH 04.05.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 132 Telefón 04/2020 - ŠK (RS) 22,40 s DPH Zmluva č. Zmluva o poskytovaní služieb 04.05.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 127 Odber kuchynského odpadu zo ŠJ - 03/2020 5,40 s DPH Zmluva pri zbere a odvoze odpadu č.2018/SZ5005 29.04.2020 ESPIK Group s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 121 Zabezpečenie TV signálu + prenájom setoboxu ŠI- 05/2020 12,60 s DPH Zmluva č.30441823 29.04.2020 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava IČO : 35701722 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 122 Údržba a servis výťahov - 01,02,03/2020 ŠJ,ŠI 333,72 s DPH ŠI/006/03 29.04.2020 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3721