Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka ŠK/069/03 Kancelárske potreby 339,96 s DPH 15.10.2019 D&D Dzurňák Tomáš Ing. Južná trieda 78, 04001 Košice Slovenská republika Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka
Faktúra 3020 Preplatok za teplo a TÚV za 09/2019 - ŠK 7,43 s DPH Zmluva č.: Zmluva o dodávke 15.10.2019 Tepelné hospodárstvo Košice, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Objednávka ŠK/069/01 Xerogr. papier ( 54 bal.) 202,56 s DPH 15.10.2019 D&D Dzurňák Tomáš Ing. Južná trieda 78, 04001 Košice Slovenská republika Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka
Objednávka ŠK/069/02 Kancelárske potreby 153,68 s DPH 15.10.2019 D&D Dzurňák Tomáš Ing. Južná trieda 78, 04001 Košice Slovenská republika Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka
Objednávka ŠK/069/04 Toaletný papier ( 2 kartóny), Mydlová pena do dávkovačov ( 2 bal.) 260,60 s DPH 15.10.2019 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Dialničná cesta 27, 903 01 Senec - IČO : 35840790 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka
Faktúra 350 Stavebné a maliarské práce - salónik ( poistná udalosť) - ŠK 3 012,50 s DPH ŠK/055/01 Zmluva č.: 3/2016 14.10.2019 SOŠ technická , Kukučinová 23, 040 01 Košice - ˇIČO : 00893340 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 15.10.2019
Faktúra 349 Maliarské práce v sklade ŠJ( poistná udalosť ) - ŠJ 142,13 s DPH Objednávka č.: ŠJ/017/02 Zmluva č.: 3/2016 14.10.2019 SOŠ technická , Kukučinová 23, 040 01 Košice - ˇIČO : 00893340 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 15.10.2019
Objednávka ŠK/068/01 Konštrukcie ( 4 ks) + montaž a doprava 2 995,80 s DPH 14.10.2019 Branislav Mäsiar Tekovská Nová Ves 92, 935 25 Nová Dedina Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka
Zmluva 587-7/2019 ZoN telocvične č.16/2019, krátkodobá s DPH 11.10.2019 Karol Ronay Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Objednávka PČ/019/01 Toaletný papier ( 4 kartóny ) 342,16 s DPH 11.10.2019 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Dialničná cesta 27, 903 01 Senec - IČO : 35840790 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka
Objednávka ŠI/032/01 Toaletný papier ( 1 kartón) 85,54 s DPH 11.10.2019 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Dialničná cesta 27, 903 01 Senec - IČO : 35840790 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka
Faktúra 340 Odber kuchynského odpadu zo ŠJ - 09/2019 81,00 s DPH Zmluva č.: 2018/SZ5005 10.10.2019 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 06543, Orlov- IČO : 46754768 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 346 Nedoplatok elektrická energia RS za 09/2019 - ŠK 266,50 s DPH Zmluva č..: 5100000125C 10.10.2019 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 345 Nedoplatok za 09/2019 - ihrisko - ŠK 49,84 s DPH Zmluva č.: 5100000125C 10.10.2019 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Zmluva 587-6/2019 ZoN telocvične č.15/2019, krátkodobá s DPH 10.10.2019 Valerián Remetei Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Faktúra 344 Nedoplatok elektrická energia ŠK, ŠI - 09/2019 2 500,26 s DPH Zmluva č.: 5100000125C 10.10.2019 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice
Faktúra 341 Vysielanie Radia šport v relácii " Kompas " - ŠK 60,00 s DPH Zmluva č.: Kupna zmluva 10.10.2019 Rádio Šport s.r.o. Tolstého 18, 040 01 Košice - IČO : 35678851 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 343 Telefón ŠK( RS) - 09/2019 24,72 s DPH Zmluva č.: Zmluva o poskytovaní služieb 10.10.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 347 Činnosť technika BOZP a PO - 3.Q/2019- ŠK,ŠJ, ŠI 300,00 s DPH Zmluva č.: 201610/082/BTS, OPP 10.10.2019 BE-SOFT a.s. , Krakovská 2398/23, 040 11 Košice - IČO : 36191337 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 342 Telefón ŠK, ŠJ, ŠI - 09/2019 344,03 s DPH Zmluva č.: Zmluva o poskytovaní služieb 10.10.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2368